جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.



مکان عکس: بهشت معصومه قم - شهدای مدافع حرم